Mijn favorieten

Energielabel

Een energielabel laat in een oogopslag zien hoe zuinig een woning is en wat beter kan.
Van isolatie van dak, muren, vloer en ramen tot de energiezuinigheid van verwarmingsinstallaties. Het is belangrijke informatie want een energiezuinig huis zorgt voor lagere energierekeningen en meer wooncomfort.

Een energielabel is 10 jaar geldig en moet opgesteld worden door een gecertificeerde adviseur.

Per 1 januari 2015 verandert de regelgeving over het energielabel. Huiseigenaren die dan nog geen label hebben krijgen een voorlopig label toegestuurd.
Het voorlopige label is een indicatie van de energieprestatie van uw woning,  gebaseerd op reeds bekende gegevens zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar.
Vanaf 1 januari 2015 is het hebben van een energielabel bij de eigendomsoverdracht of bij verhuur verplicht.
 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna te noemen: ILT) ziet toe op de naleving van de verplichting van het hebben van een energielabel.
Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Energieakkoord.
Het maakt voor de ILT niet uit of u op grond van de koopovereenkomst hebt afgesproken geen label te verstrekken.
Bij het leveren van een woning zonder hierbij een definitief energielabel te verstrekken, kan een sanctie aan de verkoper worden opgelegd.
Dit kan gaan om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen, maar er kan ook direct een boete van € 405,-- worden opgelegd.
 
Voor de volledigheid merken wij op dat een notaris de levering van uw woning niet zal blokkeren indien u geen energielabel of EPA-label heeft, doch dit heeft namelijk wel gevolgen.
 
Gevolgen voor u :
U heeft begin 2015 een voorlopig energielabel van de overheid ontvangen.
U kunt dit voorlopige energielabel inzien op de website http://energielabel-checker.rvo.nl.
Het voorlopige label heeft echter geen formele status, u zult het dus eerst definitief moeten maken om aan uw verplichting te kunnen voldoen!
 
Om uw energielabel definitief / gevalideerd te krijgen, dient u onderstaande instructies uit te voeren.

-Inloggen met DigiD op www.energielabelvoorwoningen.nl;
-Woninggegevens aanpassen (max. 10 vragen over energetische maatregelen);
-Bewijs uploaden (zoals aankoopdocumenten, foto’s, facturen, verkoopbrochure, taxatierapport)
-Deskundige aanwijzen
-Aanvraag versturen
 


Indien u verdere vragen heeft kunnen wij u nader informeren.